Menu
Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg.

Herroepingsrecht / Retourneren


U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de
overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of
een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het
herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld
schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt
hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent
hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling
betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn
is verstreken. Gevolgen van de herroeping Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle
betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering
van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering
dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet
later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te
herroepen, van ons terug. Indien u slechts een deel van uw bestelling retour stuurt dan worden
de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als
waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft
ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden
gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of
u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst
valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag
waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug
te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van
14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor
uw rekening. Ons retouradres: Onderdelenhuis.nl - Nieuwe Ebbingestraat 86 - 9712NP Groningen.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het

gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Retourneren:

Het artikel moet onbeschadigd zijn en – voor zover redelijkerwijs mogelijk- in de originele verpakking zitten. Als het artikel is gebruikt en dit gaat verder dan alleen het vaststellen van de kenmerken en werking van het product kan Onderdelenhuis.nl kosten in rekening brengen. Mocht het product en/of productverpakking beschadigd zijn dan kunnen wij een eventuele waardevermindering in rekening brengen.